Indelingen voorjaarsreeks jeugd

Update jeugdcommissie teams en trainingen.

Op dit moment krijgen de velden van de Schiethoek en de bespelers hiervan rust, maar begin januari zullen de jeugdactiviteiten weer starten. De eerste training in 2016 voor de A1 is  11 januari, de overige teams zullen tevens maandag 11 januari of woensdag 13 januari (F2/F3 en kabouters) starten. Op zaterdag 16 januari zijn oefenwedstrijden gepland voor de meeste teams. Meer informatie hierover volgt via de leiders.

Doordat we de afgelopen maanden met name bij de kabouters en F-jeugd nieuwe leden hebben mogen begroeten, is de keuze gemaakt om voor de voorjaarreeks een F3 in te schrijven. Hierdoor zullen enkele spelers na de winterstop in een nieuw team mogen starten (de teamsamenstelling van alle teams en begeleiding van de teams kunt u hier vinden). De jeugdcommissie heeft over deze indeling enkele vragen gekregen en beantwoord, maar voor de volledigheid hierbij nogmaals de werkwijze die de jeugdcommissie ieder seizoen hanteert:

Voor de start van een seizoen of een voorjaarsreeks bekijken we of we voldoende spelers in iedere leeftijdscategorie hebben (basis is geboortejaar) en wordt een conceptindeling gemaakt, Daarna wordt er advies ingewonnen bij leiders en trainers. Daarbij wordt er gekeken naar diverse criteria waaronder leeftijd, voetbalervaring alsmede voetbalaanleg (inzet, karakter etc). Hierna volgt een overleg van de gehele jeugdcommissie om de teams definitief samen te stellen. Hierna worden de teams via de leiders/trainers bekend gemaakt en wordt de team indeling op de website geplaatst.

Is de teamsamenstelling definitief?

Gelukkig zijn de spelers en ouders meestal tevreden met de indeling. Elk jaar zijn er ook spelers en/of ouders die het niet eens zijn met de samenstelling van de teams. Het is echter onmogelijk om aan ieders individuele wensen tegemoet te komen. Wij hanteren een zorgvuldige procedure met aandacht voor alle spelers. De gepubliceerde indeling heeft dan ook een definitief karakter.   Mochten er nog vragen zijn naar aanleiding van de indeling dan is de jeugdcommissie altijd bereid om deze te beantwoorden.