Beleid bij excessief gedrag

 

Afgelopen voorjaar hebben  alle verenigingen via de algemene vergadering amateurvoetbal unaniem ingestemd met een veel steviger aanpak van uitwassen op en rond de velden. Dat heeft geleid tot een andere aanpak  van excessieve overtredingen. Wij hebben dit al eerder onder uw aandacht gebracht, toch wilden wij het hier nogmaals doen. 
In de praktijk betekenen die wijzigingen snellere procedures en zwaardere straffen. Het een en ander vereist een andere aanpak van de scheidsrechter , maar ook van de verenigingsvrijwilliger.  Belangrijk  was en is dat de meerderheid van de verenigingen het beleid in deze nog steeds steunt, ook al ondervinden zij op een bepaald moment zelf de gevolgen van dit nieuwe, strengere, beleid.
We blijven met zijn allen van mening dat iemand die het voetbalplezier van anderen verstoort niet op of rond een voetbalveld thuishoort. 
De eerste maanden van het seizoen leerden ons dat excessen uiteindelijk bij de KNVB terecht komen. Hetzij via  het meldpunt excessen ,de wedstrijdformulieren , maar vaak ook door doordat media melding maken van excessen. 
Feit blijft echter dat verenigingen en officials nog (te) weinig telefonisch melding maken van excessief gedrag via het speciaal daarvoor ingestelde meldpunt.
Dit is eigenlijk noodzaak om betreffende zaken met voorrang te kunnen behandelen.
We moeten dit niet zien als een aanklacht of schuldbekentenis, maar als een verzoek aan de KNVB om het geval te onderzoeken.  Het onderzoek kan dan leiden tot een aanpak van de voetbalvervuiler op een manier die afgesproken.

Wat verstaat de KNVB onder excessen?

 

*** ernstige bedreigingen           ***

*** buitensporig fysiek geweld   ***

*** collectieve vechtpartijen       ***

*** buitensporig verbaal geweld ***


Het bestuur van Be-Ready onderschrijft de hierboven omschreven aanpak volledig en zal niet schromen indien nodig melding te maken  zaken die eveneens eerder hier werden omschreven.