Wim Domenie gehuldigd!

Maandagmiddag 8 december 2014 hebben vijf vrijwilligers een Waarderingspenning ontvangen uit handen van burgemeester Haasjes - van den Berg. Deze Waarderingspenningen worden een keer per jaar uitgereikt als blijk van waardering voor vrijwilligersactiviteiten in de breedste zin van het woord. Een van de vijf gelukkigen van "onze" Wim Domenie! Wim was  bestuurslid bij de v.v. Be-Ready. Hij hield zich met name bezig met het accommodatiebeleid en het jeugdbeleid. Daarnaast was hij 15 jaar kantinebeheerder (samen met zijn vrouw) en trainer/leider van de jeugd.

De afgelopen 25 jaar houdt hij zich dagelijks bezig met het onderhoud van het sportpark. Hij maait het gras, stuurt de werkploeg aan en verricht zelf tal van werkzaamheden. Dus we kunnen gerust stellen dat Wim de onderscheiding  heeft verdiend. Proficiat Wim en natuurlijk ook vrouw Sas, zonder wie dit niet mogelijk was geweest.

Wim1

Beoordelingscommissie
De aanvragen voor de waarderingspenningen werden beoordeeld door een speciale commissie. Deze commissie Waarderingspenning heeft dit jaar 10 aanvragen ontvangen en 5 verzoeken gehonoreerd.

De waarderingspenning
In maart 2004 heeft de gemeenteraad besloten een waarderingspenning voor vrijwilligerswerk in te stellen waarbij per kalenderjaar maximaal vijf penningen worden uitgereikt. De waarderingspenning is een cirkelvormig object met een diameter van vijf centimeter, verzilverd geoxideerd. De afbeelding op de voorzijde is gelijk aan de afbeelding op de ambtsketen van de burgemeester, namelijk het Wapen van de gemeente Werkendam voorzien van de tekst "Gemeente Werkendam". De achterzijde van de Waarderingspenning vermeldt de tekst: "Deze penning is een blijk van waardering voor het vrijwilligerswerk dat in onze gemeente wordt gedaan". Bij de penning hoort een oorkonde waarop de bijzondere verdiensten van de vrijwilliger worden omschreven.

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - https://www.be-ready.nl/cms4/images/2014WimDomenie