De Grote Clubactie...

De Grote Clubactie ligt weer achter ons. Allen die een of meerdere loten hebben gekocht, hartelijk dank. Bijgaand kunt u zien of u al dan niet in de prijzen bent gevallen dit jaar.

https://clubactie.nl/prijsuitslag

Natuurlijk willen wij ook alle lotenverkopers die zo hun best hebben gedaan om de loten aan de man of vrouw te brengen, hartelijk dank zeggen.
Bedenk dat bijv. de Sint Nicolaasavond, het Zomerkamp, de Oliebollentraining mede aan onze jeugdleden geheel gratis kan worden aangeboden door jouw inzet. Nogmaals hartelijk.