Machtigingsformulier huidige leden

Vul hieronder de velden in voor welk lid van v.v. Be-Ready u, vanaf het nieuwe seizoen, de automatische machtiging wil afgeven (bijvoorbeeld uw kind of voor uzelf)

Voor elk lid dient een apart machtigingsformulier te worden ingevuld.

De velden met een * moeten verplicht worden ingevuld!

AUTOMATISCHE MACHTIGING
Naam incassant:  v.v. Be-Ready  
Adres incassant:  penningmeester Kurenpolderweg 15  
Postcode incassant:  4273 LA   Woonplaats incassant:  Hank
Land incassant:  Nederland   Incassant ID: NL94ZZZ402712490000
Kenmerk machtiging:  contributie lid  

Om lid te worden van vv Be-Ready is ieder nieuw lid verplicht dit formulier in te vullen (bij jeugdleden de ouders of verzorgers) en te verzenden. Nadat het inschrijfformulier en de geheel ingevulde automatische machtiging ontvangen en verwerkt zijn, kan het lidmaatschap ingaan. Met ingang van seizoen 2017-2018 is het systeem van spelerspassen vervangen door een digitaal systeem. Je hoeft dus geen pasfoto meer in te leveren. Hiermee behoren verouderde foto’s tot het verleden. Foto’s worden nu direct gemaakt en via een digitaal systeem ge-upload.

Bij opzegging van het lidmaatschap, dat schriftelijk dient te geschieden, loopt de contributiebetaling door tot het einde van het verenigingsjaar, dat loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Als vereniging moeten wij aan de overkoepelende sportorganisatie, KNVB, de contributie bij vooruitbetaling voldoen.

Na inzending van dit formulier geeft u toestemming aan v.v. Be-Ready om jaarlijks doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens contributie (en het eenmalig verschuldigde inschrijfgeld à € 10,00 voor nieuwe leden).

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

refresh