In de laatste Aftrap is een deel van de introductie van de nieuwe voorzitter weggevallen. Hieronder staat de gehele introductie van Frans Gemen.

Voorstelrondje van de nieuwe voorzitter van Be-Ready

Op 17 november jl. op de ALV introduceerde Paul Sengers de kandidaat-voorzitter met de opmerking: “een nieuwe voorzitter voor Be-Ready die geen verstand van voetbal heeft”. 
En dat klopt, de nieuwe voorzitter van Be-Ready heeft geen verstand van voetbal. Voor diegene die mij niet kennen. Mijn naam is Frans Gemen, ik ben 50 jaar oud en woon in Hank.

Ik kom al ruim 8 jaar bij Be-Ready als (voetbal)vader. Eerst met mijn zoon Tim en sinds een jaar of 5 met mijn dochter Jasmijn. Daarnaast ben ik met mijn bedrijf Juicy Pear sponsor van de trainingspakken voor de jeugd.
Ik ben nooit heel actief betrokken geweest bij de club maar kom er jaren met heel veel plezier.

Enkele weken geleden vroeg het bestuur of ik interesse had om Be-Ready te helpen. Jullie zochten een nieuwe voorzitter. Ik heb met een aantal mensen gesproken en besloten me in te zetten als voorzitter van Be-Ready.
Zoals jullie allemaal weten is er begin dit jaar een nieuw bestuur gekomen. Met hernieuwd enthousiasme en voortvarendheid zijn het bestuur, de commissies en de vrijwilligers aan de slag gegaan. Op de eerste ALV van het bestuur heerste een positieve stemming onder de aanwezige leden.  De leden waren bijna unaniem met betrekking tot de stemming over de nieuwe voorzitter. Met dit draagvlak ga ik aan de slag.
Voor Be-Ready als voetbalvereniging liggen er mooie kansen in het verschiet. We hebben een groeiend ledenaantal, de club is financieel gezond met een robuuste financiële buffer en de gemeente Werkendam heeft een enorm investeringsbedrag in velden en accommodatie voor ons beschikbaar.
Bij deze mijn dank aan iedereen voor deze mooie resultaten.

Be-Ready is met ruim 450 leden een grote vereniging in onze (Hankse) samenleving. Bijna 15% van de bewoners is lid van Be-Ready. De organisatie van de club is bijna geheel in handen van vrijwilligers.
Dat biedt vele voordelen maar geeft ook zorgen. We zijn als vereniging onderdeel van een veranderende maatschappij. Wat 5 jaar geleden vanzelfsprekend was, is dat vandaag de dag niet meer. Als vereniging dienen we ons aan te passen en met de maatschappij mee te bewegen. Om onze mooie club en vereniging in stand te houden hebben we vrijwilligers nodig. Mensen die zich inzetten voor de club en bepaalde taken op zich willen nemen. Hier geldt: vele handen maken licht werk.
Als voorzitter wil ik me gaan inzetten om vrijwilligers te blijven binden aan onze club. Dat kan ik natuurlijk niet alleen en ik zal jullie op een later tijdstip om hulp gaan vragen. Als we dit samen oppakken blijven we een fantastische voetvalclub en een gezellige vereniging.


Wat kunnen jullie nog meer van mij verwachten als voorzitter van Be-Ready? 
• Ik ben onafhankelijk en zal het belang van Be-Ready vooropstellen
• Ik ga iedereen in zijn waarde laten. We zijn allemaal leden en vrijwilligers met de beste bedoelingen
• We maken allemaal fouten en we mogen best een keer boos worden maar ik zal erop toe zien dat het allemaal in het juiste perspectief wordt geplaats 
• Ik zal een positieve bijdrage leveren om het leuk en gezellig te laten zijn
• Ik zal de club naar eer en geweten vertegenwoordigen
• Het bestuur (commissies) en alle vrijwilligers bepalen de ambitie van de club. Dat doe ik niet als voorzitter. Als voorzitter let ik op 5 belangrijke punten:
1. Is het initiatief in belang van de club?
2. Wordt er goed afgestemd tussen de direct betrokkenen?
3. Is er draagvlak?
4. Hebben we er budget voor?
5. Wordt er goed gecommuniceerd naar de leden en andere betrokkenen?

Ik ga mijn best doen om maandelijks een blog bij te houden op de site. Dit staat los van de andere communicatie van de club en het bestuur. Ik zal onderwerpen aanstippen van waar ik denk dat ze wat extra aandacht kunnen gebruiken. Tips zijn natuurlijk altijd welkom!

Tot slot wil ik toevoegen dat ik enorm veel zin heb om een bijdrage aan Be-Ready te leveren. Ik hoop jullie ook.

De nieuwe voorzitter (met geen verstand van voetbal)
Frans Gemen